Dom Tretieho Veku - Dom seniorov - Polereckého č. 2 v Bratislave je zariadenie sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislavawww.bratislava.sk

O nás

          uvod

Dom tretieho veku (ďalej len DTV) – zariadenie pre seniorov 

DTV na Polereckého č. 2 v Bratislave je zariadenie sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislava. Do užívania bolo dané v roku 1985 ako penzión pre dôchodcov, neskôr sa dobudovalo 32 lôžok, kde boli premiestňovaní obyvatelia pri zhoršenom zdravotnom stave. Od 1.1.2009 je celé zariadenie – zariadenie pre seniorov, ktoré má kapacitu 263 obyvateľov. Poskytujeme sociálnu službu v zmysle § 35 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Zákon o sociálnych službách