Dom Tretieho Veku - Dom seniorov - Polereckého č. 2 v Bratislave je zariadenie sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislavawww.bratislava.sk
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Fotogaléria

 • Deň otvorených dverí 2017 - 1.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017- 2.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Príhovor pani riaditeľky DTV.jpg
 • Deň otovrených dverí 2017 - Príhovor pani riaditeľky DTV 1.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 -3.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Príhovor pána predsedu Výboru obyvateľov pána Ing. Dobšoviča 1.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Príhovor pána predsedu Výboru obyvateľov pána Ing. Dobšoviča 2.jpg
 • Deň otvorených dverí 2017 - Poďakovanie dlhoročným zamestnancom DTV.jpg
 • Deň otvorených dverí 2017 - Poďakovanie dlhoročným zamestnancom DTV.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Maľovanie na tvár 1.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Maľovanie na tvár 2.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Maľovanie na tvár 3.JPG
 • Den otvorených dverí 2017 - Prvá pomoc - medzigeneračný workshop 1.JPG
 • Den otvorených dverí 2017 - Prvá pomoc - medzigeneračný workshop 2.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Spievanie 1.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Spievanie 2.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Hudobné výstúpnie ZUŠ Alebrechta.JPG
 • Den otvorených dverí 2017 - Meranie tlaku a cukru.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Informačný kútik Socálneho úseku.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Fyzioterapia 1.JPG
 • Deň otovrených dverí 2017 - Fyzioterapia 2.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Zamestnanci DTV.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Hudobná kapela Rýchle šípy.JPG
 • Den otvorených dverí 2017 - Občerstvenie.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Medzigeneračná spolupráca.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Tombola.jpg
 • Den otvorených dverí 2017 - 1.cena v tombole.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Súťaž v pečení - Moja babka pečie lepšie.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - prvé tri ocenenia v súťaži Moja babka pečie lepšie.jpg
 • Deň otvorených dverí 2017 - Stolnotenisový turnaj - prvé tri ocenenia v súťaži.jpg
 • Deň otvorených dverí 2017 - Pétanque - prvé tri ocenenia v súťaži.jpg
 • Deň otvorených dverí 2017 - Umelecké diela pani Blažovej.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Zážitkové fotografie pani Énekesovej.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Dog Dance, Katka Košibová.JPG
 • Den otvorených dverí 2017 - Čepčenie 1.JPG
 • Den otvorených dverí 2017 - Čepčenie 2.JPG
 • Den otvorených dverí 2017 - Čepčenie 3.jpg
 • Den otvorených dverí 2017 - Čepčenie 4.jpg
 • Deň otvorených dverí 2017 - Tanečný súbor Halo Halo 1.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Tanečný súbor Halo Halo 2.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Tanečný súbor Halo Halo 3.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Tanečný súbor Halo Halo 4.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Tanečný súbor Halo Halo.JPG
 • Deň otvorených dverí 2017 - Tím zamestnancov DTV.JPG

ROKOV
Poskytujeme kvalitné
sociálne služby

Kde nás nájdete?

mapa Polereckého č. 2
Bratislava 851 04