Dom Tretieho Veku - Dom seniorov - Polereckého č. 2 v Bratislave je zariadenie sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislavawww.bratislava.sk
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ekonomické informácie

Dom tretieho veku ( ďalej len DTV ) povinne zverejňuje:
a) písomné zmluvy, ktoré uzavrel DTV, ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom hlavného mesta, DTV alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie
b) objednávky tovarov a služieb, pokiaľ nesúvisia so zmluvami podľa písmena a)
c) faktúry na tovary a služby


ROKOV
Poskytujeme kvalitné
sociálne služby

Kde nás nájdete?

mapa Polereckého č. 2
Bratislava 851 04