Dom Tretieho Veku - Dom seniorov - Polereckého č. 2 v Bratislave je zariadenie sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislavawww.bratislava.sk
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kontakt

RECEPCIA DOMU TRETIEHO VEKU
Telefón: 02/32 333 600  
Klapka:100
Email: info@dtv.sk

RIADITEĽKA:
PhDr. Daniela Palúchová, PhD.,MPH
Telefón: 02/32 333 614  
klapka: 114   
Email: riaditel@dtv.sk

ÚSEK RIADITEĽA:
Sekretariát: PhDr. Zuzana Klimovská
Telefón: 02/32 333 615 
Klapka: 115     
Email: sekretariat@dtv.sk

Personálne/Mzdy: Eva Pappová, Ing. Eva Olšavská
Telefón: 02/32 333 611
Klapka: 111
Email: mzdy@dtv.sk

Pokladňa/personálne: Eva Djordjevičová, Mária Nemcová
Telefón: 02/32 333 620
Klapka: 120
Email: pokladna@dtv.sk  

Finančná účtovníčka: Lucia Pútecová
Telefón: 02/32 333 616
Klapka: 116  
Email:
 uctovnik@dtv.sk

ÚSEK SLUŽIEB TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA A HOSPODÁRENIA
Vedúca úseku ÚSTZaH: PhDr. Monika Dedíková
Referent v oblasti majetku: Zdenka Doležalová
Telefón: 02/32 333 616
Klapka: 116
Email: dtv@dtv.sk

Prevádzkár: Vladimír Tureček
Telefón: 02/32 333 613
Klapka: 113
Email: Useksluzieb@dtv.sk

ZDRAVOTNÝ ÚSEK:
Vedúca zdravotného úseku: Mgr. Erika Ivančíková
Telefón:02/32 333 601
Klapka: 101
Email: veducasestra@dtv.sk

SOCIÁLNY ÚSEK:
Vedúca sociálneho úseku: Mgr. Dana Nagyová
Telefón: 02/32 333 617
Klapka: 117 
Email: veducasocialneho@dtv.sk

Sociálne pracovníčky:
Mgr. Lucia Bajusová, Mgr. Mgr. Helena Mičudová, PhDr. Nikola Zalovič Kristeková 
Telefón: 02/32 333 617
Klapka:117
Email: socialne@dtv.sk

Sociálna rehabilitácia:
Mgr. Blanka Jesenická, Mgr. Klaudia Richnavská, Mgr. Lucia Migrová, Mgr. Nikola Besehaničová, Mgr. Martina Dimitrovová, Mgr. Dariusz Gleb
Telefón: 02/32 333 619
Klapka: 119
Email: socrehab@dtv.sk

Psychológ: Mgr. Lucia Lukáčová, Mgr. Alexandra Šimková, Bc. Michaela Lišková
Email:psycholog@dtv.sk 

Sociálny pedagóg: Mgr. Emília Janeková, Mgr. Silvia Vajsáblová
Email: ergoterapia@dtv.sk

Špeciálny pedagóg: Mgr. Paulína Čepáková
Email: specialnypedagog@dtv.sk

GDPR:

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č.18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


ROKOV
Poskytujeme kvalitné
sociálne služby

Kde nás nájdete?

mapa Polereckého č. 2
Bratislava 851 04