RECEPCIA DOMU TRETIEHO VEKU:
Telefón: 02/32 333 600
Email: info@dtv.sk

RIADITEĽKA:
Mgr. Zuzana Bartovičová (životopis)
Telefón: 02/32 333 614
Email: riaditel@dtv.sk

ÚSEK RIADITEĽA

Zástupkyňa riaditeľky: PhDr. Zuzana Klimovská
Telefón: 02/32 333 613
Email: zastupcariaditela@dtv.sk

Sekretariát: Jana Krempaská
Telefón: 02/32 333 615
Email: sekretariat@dtv.sk

Manažérka kvality: Ing. Mgr. Monika Vysoká
Telefón: 02/32 333 630
Email: manazerkvality@dtv.sk

EKONOMICKÝ ÚSEK

Vedúca ekonomického úseku: Ing. Elena Polcerová
Telefón: 02/32 333 609
Email: ekonom@dtv.sk

Hlavná účtovníčka: Lucia Pútecová
Telefón: 02/32 333 609
Email: uctovnik@dtv.sk

Personalistika a mzdy: Eva Pappová, Miriam Holá
Telefón: 02/32 333 611
Email: mzdy@dtv.sk

Pokladňa: Eva Djordjevičová, Mariana Valentovičová
Telefón: 02/32 333 620
Email: pokladna@dtv.sk

PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

Vedúca prevádzkového úseku: Katarína Mrvová
Telefón: 02/32 333 616
Email: veducaprevadzky@dtv.sk

Prevádzkar: Mgr. Lukáš Bartovič
Telefón: 02/32 333 616
Email: useksluzieb@dtv.sk

ZDRAVOTNÝ ÚSEK

Vedúca zdravotného úseku: Bc. Martina Čaplová
Telefón: 02/32 333 610
Email: veducasestra@dtv.sk

Oddelenie celodennej starostlivosti, 1. poschodie
Telefón: 02/32 333 601

Oddelenie celodennej starostlivosti, 2. poschodie
Telefón: 02/32 333 602

Oddelenie celodennej starostlivosti – ambulancia, 3. poschodie
Telefón: 02/32 333 603

SOCIÁLNY ÚSEK

Vedúca sociálneho úseku: Mgr. Dana Nagyová
Telefón: 02/32 333 605
Email: veducasocialneho@dtv.sk

Sociálne pracovníčky:
Mgr. Lucia Tudjová, Mgr. Helena Mičudová, PhDr. Nikola Zalovič Kristeková, Mgr. Andrea Stallinger
Telefón: 02/32 333 617
Email: socialne@dtv.sk