RECEPCIA DOMU TRETIEHO VEKU
Telefón: 02/32 333 600
Email: info@dtv.sk

RIADITEĽKA:
Mgr. Zuzana Bartovičová (životopis)
Telefón: 02/32 333 614
Email: riaditel@dtv.sk

ÚSEK RIADITEĽA:
Sekretariát: PhDr. Zuzana Klimovská, Jana Krempaská
Telefón: 02/32 333 615
Email: sekretariat@dtv.sk

Personálne/Mzdy: Eva Pappová, Zuzana Reháková
Telefón: 02/32 333 611
Email: mzdy@dtv.sk

Ekonóm: Ing. Elena Polcerová
Telefón: 02/32 333 630
Email: ekonom@dtv.sk

Pokladňa/personálne: Eva Djordjevičová, Mariana Valentovičová
Telefón: 02/32 333 620
Email: pokladna@dtv.sk  

Finančná účtovníčka: Lucia Pútecová
Telefón: 02/32 333 616
Email: uctovnik@dtv.sk

ÚSEK SLUŽIEB TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA A HOSPODÁRENIA
Vedúci ÚSTZaH:
Telefón: 02/32 333 616
Email: useksluzieb@dtv.sk

Referent pre oblasť majetku: Katarína Mrvová
Telefón: 02/32 333 616
Email: dtv@dtv.sk

ZDRAVOTNÝ ÚSEK:
Vedúca zdravotného úseku: Bc. Martina Čaplová
Telefón: 02/32 333 610
Email: veducasestra@dtv.sk

Sociálny pracovník na zdravotnom úseku: Ing. Mgr. Monika Vysoká, Mgr. Barbora Molnárová
Telefón: 02/32 333 621
Email: socialnasestra@dtv.sk

Oddelenie celodennej starostlivosti, 1. poschodie
Telefón: 02/32 333 601

Oddelenie celodennej starostlivosti, 2. poschodie
Telefón: 02/32 333 602

Oddelenie celodennej starostlivosti – ambulancia, 3. poschodie
Telefón: 02/32 333 603

SOCIÁLNY ÚSEK:
Vedúca sociálneho úseku: Mgr. Dana Nagyová
Telefón: 02/32 333 617
Email: veducasocialneho@dtv.sk

Sociálne pracovníčky: 
Mgr. Lucia Tudjová, Mgr. Helena Mičudová, PhDr. Nikola Zalovič Kristeková, Mgr. Andrea Stallinger
Telefón: 02/32 333 617
Email: socialne@dtv.sk