RECEPCIA DOMU TRETIEHO VEKU
Telefón: 02/32 333 600
Email: info@dtv.sk

RIADITEĽKA:
PhDr. Daniela Palúchová, PhD.,MPH
Telefón: 02/32 333 614
Email: riaditel@dtv.sk

ÚSEK RIADITEĽA:
Sekretariát: PhDr. Zuzana Klimovská
Telefón: 02/32 333 615
Email: sekretariat@dtv.sk

Personálne/Mzdy: Eva Pappová, Ing. Eva Olšavská
Telefón: 02/32 333 611
Email: mzdy@dtv.sk

Pokladňa/personálne: Eva Djordjevičová, Mária Nemcová
Telefón: 02/32 333 620
Email: pokladna@dtv.sk  

Finančná účtovníčka: Lucia Pútecová
Telefón: 02/32 333 616
Email: uctovnik@dtv.sk

ÚSEK SLUŽIEB TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA A HOSPODÁRENIA
Poverený vedením ÚSTZaH: Vladimír Tureček
Telefón: 02/32 333 613
Email: useksluzieb@dtv.sk

Referent pre oblasť majetku:
Telefón: 02/32 333 616
Email: dtv@dtv.sk

ZDRAVOTNÝ ÚSEK:
Vedúca zdravotného úseku: Mgr. Erika Ivančíková
Telefón:02/32 333 623
Email: veducasestra@dtv.sk

Sociálna sestra: Mgr. Blanka Jesenická
Telefón:02/32 333 623
Email: socialnasestra@dtv.sk

SOCIÁLNY ÚSEK:
Vedúca sociálneho úseku: Mgr. Dana Nagyová
Telefón: 02/32 333 617
Email: veducasocialneho@dtv.sk

Sociálne pracovníčky: 
Mgr. Lucia Bajusová, Mgr. Helena Mičudová, PhDr. Nikola Zalovič Kristeková
Telefón: 02/32 333 617
Email: socialne@dtv.sk