Zmluvy:

2023
2023 /
TypNázov

pdf
1. Zmluva č. 01-2023 - Zmluva o nájme obytnej miestnosti zo dňa 10.01.2023 - Némethová

pdf
2. Zmluva č.1 - 2023 - Nápojový automat Orient coffe expres zo dňa 31.01.2023.

pdf
3. Zmluva o poskytovaní služieb - SEHOS FACILITY s.r.o. zo dňa 16.02.2023

pdf
4. Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb č.102020 zo dňa 13.02.2023

pdf
5. Zmluva o poskytovaní právnych služieb - Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o. zo dňa 07.03.2023

pdf
6. Zmluva o spolupráci psychiater - Centrum MEMORY n.o. zo dňa 28.04.2023

pdf
7. Rámcová zmluva na servis výťahov - Allevat, s.r.o. zo dňa 01.05.2023

pdf
8. Zmluva o dielo č. 2-2023 - Oprava stúpacích rozvodov - MT technlogy, s.r.o. zo dňa 11.05.2023

pdf
9. Zmluva č. 02 - 2023 - Zmluva o nájme obytnej miestnosti zo dňa 23.05.2023 - Tóth

pdf
10. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby - EuroTRADING s.r.o. zo dňa 19.06.2023

pdf
11. Zmluva o dielo Debarierizácia jestvujúcich kúpeľní - SP PLUS s.r.o. zo dňa 19.06.2023

pdf
12. Dodatok k Zmluve o spolupráci č.N20211012002-Deinštitucionalizcia zariadení sociálnych služieb-Podpora transformačných tímov zo dňa 11.08.2023

pdf
13. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zo dňa 13.09.2023

pdf
14. Zmluva č. 04-2023 - Zmluva o nájme obytnej miestnosti zo dňa 19.09.2023 - Lukáčová

pdf
15. Zmluva č.04 -2023 Zmluva o nájme nebytového priestoru JDS Petržalka zo dňa 27.09.2023

pdf
16. Zmluva č. 05-2023 - Zmluva o nájme obytnej miestnosti zo dňa 25.10.2023 - Solonynko

pdf
17. Kúpna zmluva č. 0809223CE - Nákup stolových počítačov s príslušenstvom - Slovenská sporiteľna s.s. zo dňa 26.09.2023

pdf
18. Zmluva č. 6-2023 - Zmluva o nájme obytnej miestnosti zo dňa 03.11.2023 - Gombkoto

pdf
19. Zmluva o združenej dodávke elektriny - GaE Trading, a.s. zo dňa 10.11.2023
2021
2021 /
TypNázov

pdf
01 Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.08.2018

pdf
02 Príloha č. 3 k rámcovej dohode_Zmluva o zruženej dodávke elektriny - Dohoda o sprístupnení k Rámcovej dohode zo dňa 19.01.2021

pdf
03 Zmluva č. 1 o nájme obytnej miestnosti zo dňa 18.01.2021

pdf
04 Zmluva č. 2 o nájme obytnej miestnosti zo dňa 02.02.2021

pdf
05 Zmluva č 1- 2021 Nápojový automat Orient coffe express k 30.01.2021

pdf
06 Vyhlásenie o darcovnstve MAGNA-respirátory 740ks 02.02.2021

pdf
07 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 3-2021 zo dňa 22.02.2021

pdf
08 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 4-2021 zo dňa 22.02.2021

pdf
09 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.5 - 2021 zo dňa 01.03.2021

pdf
10 Zmluva č. 2-2021 MaMa Pharm - dodávka liekov a zdravotníckych pomôcok zo dňa 05.03.2021

pdf
11 Dodatok č. 001 k Zmluve SWAN 01.06.2019 zo dňa 03.02.2021

pdf
12 Zmluva č.3 -2021 Čistiace prostriedky k 30.03.2021

pdf
13 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.6 - 2021 zo dňa 01.04.2021

pdf
14 Zmluva č.4-2021 Eurotrading k 28.04.2021

pdf
15 Zmluva č.5-2021 o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby zo dňa 29.04.2021

pdf
16 Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytovaní služieb č. 10- 2020 ,CITY GATSRO zo dňa 30.04.2021

pdf
17 Zmluva o výpožičke motorového vozidla BA199NM zo dňa 03.05.2021

pdf
18 Zmluva č. 6-2021 Správa výpočtovej techniky 03.05.2021

pdf
19 Zmluva č. 7-2021 Rámcová dohoda nákup počítačovej techniky 04.05.2021

pdf
20 Zmluva č. 8-2021 Rámcová dohoda tonerové náplne 07.05.2021

pdf
21 Zmluva č. 7 o nájme obytnej miestnosti zo dňa 18.05.2021

pdf
22 Zmluva č.9 - 2021 Revízie klimatizačných jednotiek a čističiek vzduchu k 21.05.2021

pdf
23 Zmluva č.10-2021 o poskytovaní služieb ADOS k 10.06.2021

pdf
24 Zmluva č.11-2021 Zmluva o dielo - oprava stúpacieho rozvodu k 14.06.2021

pdf
25 Rámcová zmluva č. 12-2021 -Nákup vodoinštalačného materiálu zo dňa 08.07.2021

pdf
26 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č.15062021 zío dňa 15.06.2021

pdf
27 Zmluva č. 8_2021 - Zmluva o nájme obytnej miestnosti - Mlynárová

pdf
28 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 617_2_2021 zo dňa 10.08.2021

pdf
29 Zmluva č. 13-2021 - poskytovanie služieb zo dňa 26.08.2021

pdf
30 Zmluva č. 10 o nájme obytnej miestnosti zo dňa 02.09.2021

pdf
31 Zmluva č.14- 2021 - ELMA-MaR SK k 21.09.2021

pdf
32 Zmluva č. 11 o nájme obytnej miestnosti zo dňa 01.10.2021

pdf
33 Zmluva č. 12 o nájme obytnej miestnosti zo dňa 01.10.2021

pdf
34 Zmluva č.15-2021 SAFETY PROTECTION s.r.o. - Technik požiarnej ohrany k 29.09.2021

pdf
35 Zmluva č.16-2021 Zmluva o dielo - RAMICON - prechodové dvere k 11.10.2021

pdf
36 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI - Dom_tretieho_veku

pdf
37 Zmluva č. 17 - Rehabiltačné pomôcky zo dňa 05.11.2021

pdf
38 Darovacia zmluva - TONING SYSTEMS zo dňa 05.11.2021

pdf
39 Zmluva o dielo č. 18-2021 - Oprava stúpacieho rozvodu zo dňa 15.11.2021

pdf
40 Rámcová kúpna zmluva č. 19 - 2021 - zdravotnícke uniformy a textilné výrobky zo dňa 16.11.2021

pdf
41 Zmluva o dielo č. 20-2021 - oprava predného bočného vstupu do budovy zo dňa 10.12.2021

pdf
42 Zmluva č. 21- Správa výpočtovej techniky k 20.12.2021
2020
2020 /
TypNázov

pdf
01 Zmluva o spolupráci č.1-2020 – Harris Slovakia, a.s. (31.01.2020)

pdf
02 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. 6-2019 - TENDER GROUP, s.r.o. - služby verejného obstarávania (20.02.2020)

pdf
03 Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve na poskytovanie služieb č. 11-2018 - SMART GASTRO, s.r.o. - služby zabezpečenia prípravy stravy (26.02.2020)

pdf
04 Zmluva o spolupráci č. 2-2020 - MentART, s.r.o. - zdravodná starostlivosť v odbore psychiatria (06.03.2020)

pdf
05 Zmluva o poskytovaní služieb č. 3-2020 - MERIF TWO, s.r.o. - upratovacie práce (31.03.2020)

pdf
06 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 1-2020 (21.04.2020

pdf
07 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 2-2020 (27.04.2020)

pdf
08 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 3-2020 (04.05.2020)

pdf
09 Rrámcová kúpna zmluva č. 4-2020 - Tibor Varga TSV PAPIER - kancelárske potreby (11.05.2020)

pdf
10 Zmluva o zabezpečení výkonu činností zodpovednej osoby č.5 -2020 - Euro TRADING - činnosť zodpovedej osoby (15.05.2020)

pdf
11 Darovacia zmluva č. 1-2020 - vecný dar (21.05.2020)

pdf
12 Dodatok č. 2 ku Koncesnej zmluve na poskytovanie služieb č.11-2018-SMART GASTRO, s.r.o.-služby zabezpečenia prípravy stravy (20.05.2020)

pdf
13 Dodatok č. 3 ku Koncesnej zmluve na poskytovanie služieb č.11-2018-SMART GASTRO, s.r.o.-služby zabezpečenia prípravy stravy (21.05.2020)

pdf
14 Darovacia zmluva - Národný ústav detských chorôb BA - vecný dar

pdf
15 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 4-2020 (01.07.2020)

pdf
16 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 5-2020 (03.08.2020)

pdf
17 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 6-2020 (03.08.2020)

pdf
18 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 7-2020 (31.08.2020)

pdf
19 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 8-2020 (02.09.2020)

pdf
20 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 9-2020 (15.09.2020)

pdf
21 Rámcová dohoda č. 6-2020 - Allevat s.r.o. - odborný servis a kontrolná činnosť výťahov (01.09.2020)

pdf
22 Dohoda o pristupeni k ramcovej dohode Up Slovensko (28.9.2020)

pdf
23 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 10 2020 - (01.10.2020)

pdf
24 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 11 2020 (15.10.2020)

pdf
25 Príloha č. 4 k Zmluve o dielo-výkresy - MEPIS HEALTHCARE s.r.o. - komunikačný systém sestra-klient (21.10.2020)

pdf
25 Zmluva o dielo - MEPIS HEALTHCARE s.r.o. - komunikačný systém sestra-klient (21.10.2020)

pdf
26 Zmluva o dielo 7-2020-MT technology s.r.o.- oprava stúpacieho rozvodu (20.11.2020)

pdf
27 Zmluva o dielo 8 -2020 Techteam, s.r.o.- dopojenie strešných ventilátorov (24.11.2020)

pdf
28 Dohoda o dočasnom prideľovaní zamestnancov - Retest-centrum pre deti a dorast (09.12.2020)

pdf
28 Dohoda o praxi dom tretieho veku (23.11.2020)

pdf
30 Zmluva o dielo 9- 2020 - Ján Tarek, zámočnícke služby - oprava bočného vstupu do budovy s vybudovaním nájazdovej rampy ( 14.12.2020 )

pdf
31 Dodatok č. 1_Zmluva o dielo_MEPIS HEALTHCARE s.r.o. (28.12.2020 )

pdf
32 Zmluva o poskytovaní služieb č.10 -2020 - City Gastro - stravovanie
2019
2019 /
TypNázov

pdf
01 Zmluva o umiestnení nápojového automatu č.1-2019 - ORIENT COFFEE EXPRESS, s.r.o. (12.02.2019)

pdf
02 Zmluva o vykonaní praxe v rámci kurzu opatrovania. (20.02.2019)

pdf
03 Zmluva o spolupráci č. 2-2019 - MentART s.r.o. - zdravotná starostlivosť v odbore psychiatria (04.03.2019)

pdf
04 Zmluva o spolupráci č. 3-2019 - Ma-Ma Pharm, s.r.o. - dodávanie liekov a zdravotníckych pomôcok (05.03.2019)

pdf
05 Zmluva o poskytovaní servisu výpočtovej techniky č.4-2019 - GRMA, s.r.o. - správa hardwarových zariadení a software (18.03.2019)

pdf
06 Zmluva o podmienkach spolupráce č. ISR-BA-26-04-2019-08-AKA - V a V Akademy, s.r.o. - inštruktor sociálnej rehabilitácie. (26.04.2019)

pdf
07 Zmluva o zabezpečení výkonnu činnosti zodpovednej osoby č.5-2019 - EuroTRADING s.r.o. - poskytovanie služieb externej zodpovednej osoby GDPR (09.05.2019)

pdf
08 Dodatok Zmluvy o poskytovaní verejných služieb č. 9-2015 - SWAN, a.s. - telekomunikačné služby (29.05.2019)

pdf
09 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č.6-2019 - TENDER GROUP s.r.o. - služby verejného obstarávania. (29.05.2019)

pdf
10 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1-2019 - Miestna organizácia Jednoty dôchodcov, Petržalka (10.06.2019)

pdf
11 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.1-2019 (17.06.2019)

pdf
12 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.2-2019 (19.06.2019)

pdf
13 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí (02.07.2019)

pdf
14 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.3-2019 (01.08.2019)

pdf
15 Kúpna zmluva č. 7-2019 - CORA GASTRO, s.r.o. - nákup profesionálnej umývačky riadu (07.08.2019)

pdf
16 Kúpna zmluva č.8-2019 - MIELE s.r.o. - nákup profesionálnej sušičky (22.08.2019)

pdf
17 Zmluva o dielo č. 9-2019 - eleva s.r.o. - Výmena výťahu (27.08.2019)

pdf
18 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.5-2019 (16.09.2019)

pdf
19 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.4-2019 (16.09.2019)

pdf
20 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.6-2019 (03.10.2019)

pdf
21 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania pre žiakov - Spojená škola - pedikúra, manikúra (14.10.2019)

pdf
22 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.7-2019 (15.10.2019)

pdf
23 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.8-2019 (28.10.2019)

pdf
24 Zmluva o dielo 10-2019 Oprava stúpacieho zariadenia - MT TECHNOLOGY (29.10.2019)

pdf
25 Zmluva č.09-2019 - Zmluva o nájme obytnej miestnosti (11.11.2019)

pdf
26 Zmluva č.10-2019 - Zmluva o nájme obytnej miestnosti (22.11.2019)

pdf
27 Zmluva č.11-2019 - Zmluva o nájme obytnej miestnosti (25.11.2019)

pdf
28 Zmluva o dielo 11-2019 Elektroinstalacia - REVIPRO (03.12.2019)

pdf
29 Zmluva o dielo č. 12-2019 -KANAL M.P.S. s r.o. Oprava kanalizačného potrubia a výmena lapača tukov (06.12.2019)
2018
2017
2016
2015
2014
2011