Zmluvy:

2019
2019 /
TypNázov

pdf
01 Zmluva o umiestnení nápojového automatu č.1-2019 - ORIENT COFFEE EXPRESS, s.r.o. (12.02.2019)

pdf
02 Zmluva o vykonaní praxe v rámci kurzu opatrovania. (20.02.2019)

pdf
03 Zmluva o spolupráci č. 2-2019 - MentART s.r.o. - zdravotná starostlivosť v odbore psychiatria (04.03.2019)

pdf
04 Zmluva o spolupráci č. 3-2019 - Ma-Ma Pharm, s.r.o. - dodávanie liekov a zdravotníckych pomôcok (05.03.2019)

pdf
05 Zmluva o poskytovaní servisu výpočtovej techniky č.4-2019 - GRMA, s.r.o. - správa hardwarových zariadení a software (18.03.2019)

pdf
06 Zmluva o podmienkach spolupráce č. ISR-BA-26-04-2019-08-AKA - V a V Akademy, s.r.o. - inštruktor sociálnej rehabilitácie. (26.04.2019)

pdf
07 Zmluva o zabezpečení výkonnu činnosti zodpovednej osoby č.5-2019 - EuroTRADING s.r.o. - poskytovanie služieb externej zodpovednej osoby GDPR (09.05.2019)

pdf
08 Dodatok Zmluvy o poskytovaní verejných služieb č. 9-2015 - SWAN, a.s. - telekomunikačné služby (29.05.2019)

pdf
09 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č.6-2019 - TENDER GROUP s.r.o. - služby verejného obstarávania. (29.05.2019)

pdf
10 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1-2019 - Miestna organizácia Jednoty dôchodcov, Petržalka (10.06.2019)

pdf
11 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.1-2019 (17.06.2019)

pdf
12 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.2-2019 (19.06.2019)

pdf
13 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí (02.07.2019)

pdf
14 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.3-2019 (01.08.2019)

pdf
15 Kúpna zmluva č. 7-2019 - CORA GASTRO, s.r.o. - nákup profesionálnej umývačky riadu (07.08.2019)

pdf
16 Kúpna zmluva č.8-2019 - MIELE s.r.o. - nákup profesionálnej sušičky (22.08.2019)

pdf
17 Zmluva o dielo č. 9-2019 - eleva s.r.o. - Výmena výťahu (27.08.2019)

pdf
18 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.5-2019 (16.09.2019)

pdf
19 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.4-2019 (16.09.2019)

pdf
20 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.6-2019 (03.10.2019)

pdf
21 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania pre žiakov - Spojená škola - pedikúra, manikúra (14.10.2019)

pdf
22 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.7-2019 (15.10.2019)

pdf
23 Zmluva o nájme obytnej miestnosti č.8-2019 (28.10.2019)

pdf
24 Zmluva o dielo 10-2019 Oprava stúpacieho zariadenia - MT TECHNOLOGY (29.10.2019)

pdf
25 Zmluva č.09-2019 - Zmluva o nájme obytnej miestnosti (11.11.2019)

pdf
26 Zmluva č.10-2019 - Zmluva o nájme obytnej miestnosti (22.11.2019)

pdf
27 Zmluva č.11-2019 - Zmluva o nájme obytnej miestnosti (25.11.2019)

pdf
28 Zmluva o dielo 11-2019 Elektroinstalacia - REVIPRO (03.12.2019)

pdf
29 Zmluva o dielo č. 12-2019 -KANAL M.P.S. s r.o. Oprava kanalizačného potrubia a výmena lapača tukov (06.12.2019)
2018
2017
2016
2015
2014
2011