2023
Akcie a aktivity v roku 2023:

Deň otvorených dverí v DTV

Deň otvorených dverí v Dome tretieho veku

Po dlhšej kovidovej prestávke sa dňa 14.9.2023 v Dome tretieho veku uskutočnila obľúbená akcia – Deň otvorených dverí.

Cieľom tejto akcie bolo v príjemnej atmosfére predstaviť Dom tretieho veku a priamo na mieste informovať verejnosť o možnostiach poskytovania sociálnej pomoci.

Záujemci o spoznanie Domu tretieho veku, hostia a taktiež rodinní príslušníci klientov mali možnosť nahliadnuť do priestorov, kam sa bežne nedostanú, videli garsónky, ale aj dielničku, Snoezelen miestnosť, telocvičňu alebo spoločenskú miestnosť, kde klienti trávia svoj čas pri rôznych aktivitách.
Všetci, ktorí s i napriek upršanému dňu našli čas na návštevu, tiež mali možnosť pristaviť sa v informačnom kútiku, zabaviť sa pri kultúrnom programe, ochutnať skvelé občerstvenie, prezrieť si výstavku prác a výrobkov klientov a mnoho iného.

Do kultúrneho programu, pripraveného počas celého dňa otvorených dverí prispeli svojimi vystúpeniami deti z MŠ Bulíková, ŽS Pankúchova a tiež ZŠ Gessayova. S hudobným pásmom vystúpila Petržalčanka a s historickým tancom Teatro Olimpico Nuovo. Klienti aj návštevníci sa dozvedeli zaujímavé informácie o bezpečnosti seniorov od zástupkyne policajného zboru Petržalka a tiež o projekte „Vietor vo vlasoch“ od zástupcu Cyklokoalície.

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k plynulému a príjemnému chodu Dňa otvorených dverí. Za poskytnutie sponzorského daru – pitného režimu ďakujeme spoločnosti Mattoni.

Veríme, že táto vydarená akcia vykúzlila úsmev na tvári všetkých prítomných a že sa o rok vidíme opäť!

Mladí Červeného kríža v DTV

Grilovačka klientov z oddelenia celodennnej starostlivosti

Deň dobrovoľníkov Naše mesto v DTV

Deň matiek v DTV

Country bál

Fašiangová zábava v DTV

Každý si niečo nájde - aktivity klientov v DTV

2022
Akcie a aktivity v roku 2022:

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Mikuláš v DTV

Zdobenie vianočného stromčeka

Katarínska zábava

Krúžok šikovných rúk

Október - mesiac úcty k starším

Petangový turnaj v DTV

Výlet na farmu v Stupave

Športové úspechy klientov DTV

Deň matiek

MDŽ

2021
Akcie a aktivity v roku 2021:

Vianočná návšteva zástupcov magistrátu v DTV

Vianoční kolednici zo ZŠ Pankúchová

Návšteva sv. Mikuláša v DTV

Jesenná brigáda klientov

Jesenná prechádzka a spomienka na zosnulých

Letná grilovačka klientov DTV

Športový deň zamestnancov 2021

Skrášľujeme naše okolie - jarná brigáda

Polícia informovanie klientov - odovzdanie letáčikov

2020
Akcie a aktivity v roku 2020:

Hudobné vystúpenie folklórnej skupiny v DTV

Koncert sláčikového kvarteta v záhrade Domu tretieho veku za účasti pani prezidentky a primátora Bratislavy

Oslava Medzinárodného dňa žien v DTV

Prieskum spokojnosti klientov za rok 2019 - prezentácia

Hudobné pásmo S piesňou starneme pomalšie

Fašiangová zábava 2020

2019
Akcie a aktivity v roku 2019:

Jesenná prechádzka cintorín

Divadlo

Deň otvorených dverí 2019

Športový deň

Výbor obyvateľov spojený s grilovačkou

Medzigeneračné stretnutie

Oslava jubilantov na oddelení celodennej starostlivosti

Botanická záhrada - výlet

Štyri športové dni Petržalských seniorov

Župná olympiáda seniorov 2019

Medzigeneračné stretnutie - Najkrajšie miesto v mojich snoch

Skrášľujeme naše okolie 2019

Deň matiek 2019

Exkurzia na hrad - výstava Zlatý vek Peterhofu

Prieskum spokojnosti 2019

Beseda - desatoro bezpečnosti seniora

Medzigeneračné stretnutie - výtvarná tvorba na jarnú tému

Medzinárodný deň žien 2019

Fašiangová zábava 2019

Beseda so Zdenkou Wenzlovou Švábekovou o knihe Navždy prekliata

2013
Akcie a aktivity v roku 2013: