2020
Akcie a aktivity v roku 2020:

Koncert sláčikového kvarteta v záhrade Domu tretieho veku za účasti pani prezidentky a primátora Bratislavy

2019
Akcie a aktivity v roku 2019:

Jesenná prechádzka cintorín

Divadlo

Deň otvorených dverí 2019

Športový deň

Výbor obyvateľov spojený s grilovačkou

Medzigeneračné stretnutie

Oslava jubilantov na oddelení celodennej starostlivosti

Botanická záhrada - výlet

Štyri športové dni Petržalských seniorov

Župná olympiáda seniorov 2019

Medzigeneračné stretnutie - Najkrajšie miesto v mojich snoch

Skrášľujeme naše okolie 2019

Deň matiek 2019

Exkurzia na hrad - výstava Zlatý vek Peterhofu

Prieskum spokojnosti 2019

Beseda - desatoro bezpečnosti seniora

Medzigeneračné stretnutie - výtvarná tvorba na jarnú tému

Medzinárodný deň žien 2019

Fašiangová zábava 2019

Beseda so Zdenkou Wenzlovou Švábekovou o knihe Navždy prekliata

2013
Akcie a aktivity v roku 2013: