2022
Akcie a aktivity v roku 2022:

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Mikuláš v DTV

Zdobenie vianočného stromčeka

Katarínska zábava

Krúžok šikovných rúk

Október - mesiac úcty k starším

Petangový turnaj v DTV

Výlet na farmu v Stupave

Športové úspechy klientov DTV

Deň matiek

MDŽ

2021
Akcie a aktivity v roku 2021:

Vianočná návšteva zástupcov magistrátu v DTV

Vianoční kolednici zo ZŠ Pankúchová

Návšteva sv. Mikuláša v DTV

Jesenná brigáda klientov

Jesenná prechádzka a spomienka na zosnulých

Letná grilovačka klientov DTV

Športový deň zamestnancov 2021

Skrášľujeme naše okolie - jarná brigáda

Polícia informovanie klientov - odovzdanie letáčikov

2020
Akcie a aktivity v roku 2020:

Hudobné vystúpenie folklórnej skupiny v DTV

Koncert sláčikového kvarteta v záhrade Domu tretieho veku za účasti pani prezidentky a primátora Bratislavy

Oslava Medzinárodného dňa žien v DTV

Prieskum spokojnosti klientov za rok 2019 - prezentácia

Hudobné pásmo S piesňou starneme pomalšie

Fašiangová zábava 2020

2019
Akcie a aktivity v roku 2019:

Jesenná prechádzka cintorín

Divadlo

Deň otvorených dverí 2019

Športový deň

Výbor obyvateľov spojený s grilovačkou

Medzigeneračné stretnutie

Oslava jubilantov na oddelení celodennej starostlivosti

Botanická záhrada - výlet

Štyri športové dni Petržalských seniorov

Župná olympiáda seniorov 2019

Medzigeneračné stretnutie - Najkrajšie miesto v mojich snoch

Skrášľujeme naše okolie 2019

Deň matiek 2019

Exkurzia na hrad - výstava Zlatý vek Peterhofu

Prieskum spokojnosti 2019

Beseda - desatoro bezpečnosti seniora

Medzigeneračné stretnutie - výtvarná tvorba na jarnú tému

Medzinárodný deň žien 2019

Fašiangová zábava 2019

Beseda so Zdenkou Wenzlovou Švábekovou o knihe Navždy prekliata

2013
Akcie a aktivity v roku 2013: