Koncert sláčikového kvarteta v záhrade Domu tretieho veku za účasti pani prezidentky a primátora Bratislavy

Dňa 27.4.2020 bola v Dome tretieho veku – zariadenie pre seniorov, vzácna a milá návšteva, pani prezidentka SR Zuzana Čaputová a primátor Hlavného mesta SR – Bratislavy, Matúš Vallo. Cieľom ich návštevy bolo aspoň z diaľky vidieť, pozdraviť a povzbudiť seniorov v Dome tretieho veku. Pani prezidentka zaželala klientom veľa zdravia a poďakovala sa personálu, ktorý sa o nich stará. Vďaka pánovi primátorovi sa zrealizoval v priestoroch pred zariadením komorný koncert sláčikového kvarteta, ktorý seniorom v zariadení spestril a spríjemnil deň.

Riaditeľka Domu tretieho veku Daniela Palúchová vyslovila úprimné poďakovanie, v prvom rade všetkým kolegom za prácu a nasadenie v tejto neľahkej situácii, v ktorej si svoje povinnosti plnia svedomito a robia všetko pre to, aby klienti prežívali svoj život stále kvalitne a plnohodnotne. „Som hrdá, že sa môžem oprieť o silný a profesionálny tím“.

Poďakovanie vyslovila aj klientom zariadenia za to, že napriek obmedzeniam dodržiavajú v týchto neľahkých časoch všetky prísne nariadenia, ktoré boli prijaté s cieľom maximálne ich chrániť a urobiť všetko pre to, aby sa cítili v bezpečí. Poďakovanie patrilo aj pani prezidentke a pánovi primátorovi, že svojou prítomnosťou prišli podporiť obyvateľov Domu tretieho veku a v neposlednom rade zamestnancov zariadenia.

Uvedomujeme si, že je ťažké zostať týždne v izolácii bez možnosti stretnúť sa s rodinou či priateľmi. Pevne preto veríme, že pripravený koncert potešil všetkých prítomných a umožnil aspoň trochu zabudnúť na momentálnu náročnú situáciu.

 

Fotogaléria:

 

TB primátora Bratislavy M. Valla o zariadeniach pre seniorov

17.4.2020 11:01 | zdroj: TA3 | zdroj foto: TA3
Pozrite si tlačovú besedu primátora Bratislavy Matúša Valla, riaditeľky zariadenia pre seniorov v Bratislave B. Belanovej a T. Sedlákovej zo sekcie sociálnych služieb mesta Bratislava. Informovali o prijatých opatreniach mesta v zariadeniach pre seniorov.

 

Kolegyne a kolegovia zo seniorských zariadení, ďakujem vám!